PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

  ZÁŘÍ         
  vycházka na Kameny za Hnanice    18.9.2018    
  ŘÍJEN        
  pohádka divadla Hrubec    03.10.2018  Hnanice    
  výlet vláčkem + vycházka za ovečkami v Popicích     09.10.2018    
  pouštění draků + opékání buřtů    16.10.2018    (rodiče s dětmi)
  LISTOPAD        

  pracovní odpoledne s vánoční tématikou spojené

  s krátkým vystoupením dětí – obě třídy 

 

 27.11.2018

 

   (rodiče s dětmi)
  focení dětí        
  vystoupení k zahájení adventu – 2. třída    30.11.2018    (přítomnost rodiče s dětmi)
  PROSINEC        
  mikulášské nadělování        
  vánoční program divadla Kača a Kača    12.12.2018  Šatov    
  vánoční nadělování        
  ÚNOR        
  hudební vystoupení pana Vojkůvky    05.02.2018  Šatov    
  BŘEZEN        
  masopůstní karneval s Vendulou    05.03.2019    (rodiče s dětmi)
  vystoupení na šatovských trzích - obě třídy        (přítomnost rodiče s dětmi)
  beseda se zástupci základní školy        (rodiče bez dětí)
  návštěva předškoláků v 1. třídě        
  ukázka dravců - společná akce se ZŠ        
  DUBEN        
  Planetárium (jen děti z 2. tj. dolní třídy)    17.04.2019  Hnanice    

  vycházka za ještěrkami na Šobes 

  nebo vycházka k pramenům Daníže

 

 23.04.2019

   (rodiče s dětmi)
  ČERVEN        
  výukový program Němcovi    upřesníme    (rodiče s dětmi)

 

Všechna divadla  začínají v 8.00 hodin. Je třeba děti přivést nejpozději v 7.50 hodin.

Do Hnanic odjíždíme autobusem v cca 7.00 hodin, ale je možné děti  přivézt přímo  do Hnanic.

 

Některé termíny a detaily budou doplněny s dostatečnou časovou rezervou. 

Sledujte nástěnku v šatně, kde najdete aktuální informace, neboť může dojít ke změnám.

Součástí pracovních odpolední a dalších akcí je seznamování rodičů s aktuálními informacemi a informacemi o dětech.

 

Další nabídka akcí pro děti

  • návštěvy divadelních představení v Jihomoravském divadle ve Znojmě spolu s družinou ZŠ a MŠ Hnanice (předškoláci)
  • školička pro školáky (od října)
  • provádění logopedické prevence (průběžně)
  • portfolia dětí (sledování postupného vývoje dítěte vč. fotografií a výtvarných prací)