Hlavní cíle  pro školní rok 2018/2019

1. (horní) třída:

  1. Rozvoj verbální i neverbální komunikace , učit děti pracovat s hlasem
  2. Osvojování si pravidel, sebeobsluha 

2. (dolní) třída:

  1. Cíleně zaměřená práce ve skupinách při plnění konkrétně zadaného úkolu – samostatnost, sebehodnocení
  2. Učit děti pracovat s hlasem
  3. Doplňovat pomůcky do badatelského koutku