MATEŘSKÁ ŠKOLA Šatov okres Znojmo, příspěvková organizace

Mateřská škola Šatov

Šatov 46, 671 22 Šatov

+420 705 920 682

ms.satov@seznam.cz

Provozní doba
Po - Pá: 6:00 - 15:30 hodin

Komunikace s rodiči

Kontakty a komunikace s rodiči, zákonnými zástupci a školou:

  • Průběžně, při předávání dětí – vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí
  • Individuálně:
    • Po skončení přímé výchovně vzdělávací práce pedagogů u dětí, po předchozí dohodě s učitelkou
    • Osobní jednání s ředitelkou po předchozí domluvě, tel. 776 127 712
  • Schůzky, společné akce, informace na nástěnce,  webových stránkách, Whatsappová skupina Školka